Emoce jsou jako sendvič. Začnete vztekem a pod ním objevíte bezmoc. Emoce jsou zdrojem obrovské energie a vášně. Dávají našemu životu jiskru. Díky emocím dokážeme podat neuvěřitelné výkony. Jak říká William Paul […]

“Metazručnosť nič nemeniť sa zakladá na presvedčení, že trvalá zmena je možná len za súhlasu všetkých častí. Pokiaľ k zmene dôjde zneuznaním jedného stavu a jeho zamietnutím v prospech stavu iného, môže sa zamietnutá časť vrátiť, aby sa prihlásila o svoje práva a zničiť to, čo už bolo dosiahnuté. Ľudia sa napríklad v návale hnevu a znechutenia snažia skoncovať s nejakou škodlivou závislosťou. S touto motiváciou sľúbia, že so zlozvykom prestanú, ale často po nejakom čase do závislosti opäť skĺznu. Je to ako pri revolúcii, kedy sa jeden despotický režim nahradí iným, zmena sa týka iba povrchu vecí. Chvíľu to funguje, ale pokiaľ určitú časť stále nenávidíme, trvalú zmenu nedosiahneme. Skutočná zmena vyrastá z hlbokého prijatia a pochopenia všetkých častí, aj keď si stále želáme niektoré z nich zmeniť.”

— Julie Diamond, “Cesta, která vzniká chůzí”

Zcizování indiánské spirituality

Indiánská spiritualita se svou úctou k přírodě a vzájemné provázanosti všeho živého bývá často předkládána jako všelék na různé individuální i globální problémy. Prodávají se obřady v potní chýši a ceremonie s […]

7 předností introverta

  Introverti bůhvíproč dostali negativní nálepku. Je to stejně přehnané jako ošemetné, protože introvertní povahu má podle odhadů jedna třetina, až polovina populace. Protože od čtenářů magazínu Business Leaders dostávám nejisté dotazy, zda „máte na […]

Náš vlastní stín nás přesvědčuje, že jsme něčím více či méně než ti druzí. Nevědomost je kořenem všeho zla. Toho, které „se nám děje“, i toho, které činíme druhým. Zlo vzešlé z nevědomosti […]

“Socializmus nefungoval. Kapitalizmus je plný problémov. História ukazuje, že zničenie starých alebo vytvorenie nových politických a finančných systémov môže dočasne pomôcť, ale na vyriešenie našich ľudských problémov to nikdy nebolo dostačujúce. Môžete zabiť “veľkého bossa”, ale nie vnútorný sklon každého človeka byť “bossom”. Je to rola v každom človeku! Každý z nás – áno, každý! – môže nevedome ovládať druhých ľudí tým, že ignoruje alebo si nevšíma ich spätnú väzbu. Takže, zatiaľ čo dnes bojujeme s nevedomým používaním moci, potrebujeme tiež skúmať nové politické systémy založené na uvedomelosti, s ľuďmi vyškolenými v demokracii alebo v uvedomovaní si skupinového procesu hlbokej demokracie. Spolu môže uvedomelosť každého z nás, uvedomelosť priateľov a organizácií, pomôcť svetu zmeniť sa. Samozrejme, vždy tu budú konflikty a problémy… ale v princípe môžeme nimi prechádzať rýchlejšie, než teraz, s našimi súčasnými celosvetovými politickými systémami. Takže, Okupujte – obsadzujte a vyjadrujte rolu bossa, potom Okupujte a vyjadrujte hlboký cit pre silu komunity, potom nasledujte dialóg… a pomôžte veciam zmeniť sa!”

— Arnold MINDELL

Existuje dosti rozšířený názor, že když vám někdo ublížil, musíte mu dokázat odpustit. Ve skutečnosti však lidé, kteří „odpustili“ nepociťují často ani tak ulehčení, jako spíš zhoršení svého psychického i […]