Zcizování indiánské spirituality

Indiánská spiritualita se svou úctou k přírodě a vzájemné provázanosti všeho živého bývá často předkládána jako všelék na různé individuální i globální problémy. Prodávají se obřady v potní chýši a ceremonie s […]

7 předností introverta

  Introverti bůhvíproč dostali negativní nálepku. Je to stejně přehnané jako ošemetné, protože introvertní povahu má podle odhadů jedna třetina, až polovina populace. Protože od čtenářů magazínu Business Leaders dostávám nejisté dotazy, zda „máte na […]

Náš vlastní stín nás přesvědčuje, že jsme něčím více či méně než ti druzí. Nevědomost je kořenem všeho zla. Toho, které „se nám děje“, i toho, které činíme druhým. Zlo vzešlé z nevědomosti […]

“Socializmus nefungoval. Kapitalizmus je plný problémov. História ukazuje, že zničenie starých alebo vytvorenie nových politických a finančných systémov môže dočasne pomôcť, ale na vyriešenie našich ľudských problémov to nikdy nebolo dostačujúce. Môžete zabiť “veľkého bossa”, ale nie vnútorný sklon každého človeka byť “bossom”. Je to rola v každom človeku! Každý z nás – áno, každý! – môže nevedome ovládať druhých ľudí tým, že ignoruje alebo si nevšíma ich spätnú väzbu. Takže, zatiaľ čo dnes bojujeme s nevedomým používaním moci, potrebujeme tiež skúmať nové politické systémy založené na uvedomelosti, s ľuďmi vyškolenými v demokracii alebo v uvedomovaní si skupinového procesu hlbokej demokracie. Spolu môže uvedomelosť každého z nás, uvedomelosť priateľov a organizácií, pomôcť svetu zmeniť sa. Samozrejme, vždy tu budú konflikty a problémy… ale v princípe môžeme nimi prechádzať rýchlejšie, než teraz, s našimi súčasnými celosvetovými politickými systémami. Takže, Okupujte – obsadzujte a vyjadrujte rolu bossa, potom Okupujte a vyjadrujte hlboký cit pre silu komunity, potom nasledujte dialóg… a pomôžte veciam zmeniť sa!”

— Arnold MINDELL

Existuje dosti rozšířený názor, že když vám někdo ublížil, musíte mu dokázat odpustit. Ve skutečnosti však lidé, kteří „odpustili“ nepociťují často ani tak ulehčení, jako spíš zhoršení svého psychického i […]

Lisa Blair: Známky hlbokého žiaľu

 Žiaľ v našom živote prichádza v mnohých podobách a veľkostiach: keď umrie člen rodiny (ľudský či zvierací), priateľ alebo člen komunity, keď sa končí významný vzťah, keď sa na niekoho usmejeme a on sa […]