november 2016

Keď ľuďom radíme, aby odpustili a išli ďalej, možno veci iba zhoršujeme. Musím sa ozvať, keď rady na blogoch, v článkoch, knihách a od duchovných poradcov zaobchádzajú s odpúšťaním ako so všeliekom na zranenia, […]