január 2017

“Emočný pancier nie je ľahké odložiť a ani by odkladaný nemal byť. Na jeho vytvorenie bol dobrý dôvod – utvoril sa ako požiadavka po istej zodpovednosti, ako podmienená reakcia na reálne okolnosti, ako obrana proti neznesiteľným pocitom. Slúžil tak opodstatnenému účelu. Zachraňoval vám život. Časom je však možné ho zjemniť, zmäkčiť. Vo svojom jadre sa môže roztopiť do citlivosti. Pri svojom zdroji môže odhaliť svetlo. No nikdy to neunáhľujte, nikdy proti nemu netlačte, nikdy nežiadajte, aby prestal byť na stráži, skôr, než nadíde na to čas. Pretože emočný pancier vie niečo, čo vy nie. V ešte stále desivom svete má rovnakú hodnotu, ako zraniteľnosť. Nech sa teda odloží sám, svojím vlastným tempom.”

— Jeff Brown

„Voda je tekutá, mäkká a ústupčivá.
No voda odnesie skalu, ktorá je rigidná a nemôže ustúpiť.
Je pravidlom, že čokoľvek, čo je fluidné, mäkké a ústupčivé, prekoná čokoľvek, čo je rigidné a tvrdé.

Múdry vodca vie, že ústupčivosť prekonáva odpor a jemnosť rozpúšťa rigidné obrany.
Vodca nebojuje so silou energie skupiny, ale tečie a ustupuje a absorbuje a necháva ísť.
Vodca musí vydržať riadne veľa ublíženia. Ak by vodca nebol ako voda, zlomil by sa.
Schopnosť byť mäkkým robí vodcu vodcom.

Toto je ďalší paradox: čo je mäkké, je silné.

— John Heider, The Tao of Leadership

Zjednocovanie žien a mužov

Marion Woodmanová je vysoko vážená jungiánska analytička, lektorka a autorka kníh Addiction to Perfection (Závislosť na dokonalosti) a The Pregnant Virgin (česky vo vydavateľstve Emitos/Nakladatelství Tomáše Janečka Těhotná panna). Robert Bly je […]

„Poznanie má liečivú moc. Ak niekomu pomôžeš k lepšiemu poznaniu tak, že potom vie lepšie žiť, vlastne ho liečiš.”

— Náčelník Sun Bear, Chipewa

„Niet nájdenia, kým niet straty.
Muž, stratiaci sa v žene… nachádza.
Žena, stratiaca sa v mužovi… nachádza.

Niet straty, kým niet nájdenia.
Muž, nájduci sa v žene… stráca.
Žena, nájduca sa v mužovi… stráca.

Je to nachádzanie, čo stráca a strácanie, čo nachádza.
Preto nájdi a strať, strať a nájdi.”

— Ray Grigg, The Tao of Relationships

„Duša má absolútnu, nepopierateľnú potrebu pravidelných výletov do ríše očarenia. Vyžaduje ich rovnako, ako naše telo potrebuje jedlo a myseľ veci k premýšľaniu… Očarený život je plný takých okamihov, kedy je srdce premožené krásou a predstavivosť akoby bola elektrizovaná akousi nepochopiteľnou vlastnosťou sveta vôkol nás, alebo duchmi či hlasom, prehovárajúcim k nám z hĺbky veci, miesta alebo človeka. Očarenie je stavom vytrženia a extázy, v ktorom do popredia vystupuje duša sama a všetky obavy o prežitie a každodenné starosti aspoň na chvíľu odplávajú nabok.”

— Thomas Moore