február 2017

“Naučili sme sa nazerať na aspekty seba samých, ktoré nás rušia, ako na čosi neprimerané alebo patologické, čo je potrebné napraviť. Ak nezačneme s nejakou vecou okamžite, označíme sa za prokrastinátorov; ak sa nedržíme jednej profesnej kariéry či jedného partnera vo vzťahu, myslíme si, že máme problémy so záväzkom; ak sa cítime hlboko zranení, dospievame k záveru, že sme príliš precitlivení. Táto tendencia má svoje korene v alopatickej medicíne, ktorá považuje ťažkosti ľudí za symptómy ochorení a pocity a správanie, ktoré sú mimo normu za také, ktoré je potrebné potlačiť či eliminovať. Keď si túto tendenciu zvnútorníme, potom, keď v sebe naďabíme na niečo rušivé, si kladieme otázku “Čo so mnou nie je v poriadku?” Táto paradigma, podľa ktorej analyzujeme sami seba a druhých a prostredníctvom ktorej hľadáme riešenia a rôzne formy liečenia, je zákerne a rafinovane zahanbujúca, je proti rôznorodosti a preto je pravdepodobne neudržateľná.”

— David Bedrick

“Akýkoľvek duchovný názor alebo “technika”, ktorá sľubuje materiálne bohatstvo, je ako dolovanie v duši, aby ste si okrášlili svoje ego. Je to ako znásilnenie zeme: bohatstvom sú krvavé diamanty. Rovnako zlé na tom je to, že je to urážka miliónov skvelých bytostí, ktorých život je materiálne a finančne obmedzený, ale ktorých duchovný rozvoj je hodný vysvätenia.
P. S.: Prosím, so slovom “prosperita” buďte opatrní.”

— z facebookového statusu Davida Bedricka

“… ak by sa všetci zneužívajúci tyrani vzdali svojej moci a ak by všetci bojovníci za slobodu moc nadobudli, zmenilo by sa veľmi málo. Ak by sa všetci utláčaní mali pohnúť vpred a ak by všetci utláčatelia mali odstúpiť, je veľmi pravdepodobné, že by sa svet nezmenil udržateľným spôsobom. Prečo? Pretože by bola jedna moc slepo nahradená druhou. Iba keď si budú všetci členovia komunity viac a lepšie vedomí svojej vlastnej moci a moci tých druhých, môže dôjsť ku skutočnej zmene.”

— Arnold Mindell, “Sitting in the Fire”

“Terorista sa v nás všetkých vynára vtedy, keď sa cítime byť nevypočutí alebo keď sa nevieme chrániť pred situáciami útlaku, vytvorenými ľuďmi a skupinami, ktoré sú príliš veľké, príliš mocné alebo budia príliš veľký strach na to, aby s nimi mohol jednotlivec “férovo” bojovať.”

— Arnold Mindell v knihe “Sitting in the Fire”

“My všetci sa bojíme a desíme symptómov a chceme ich vyliečiť. Chodíme ku kadejakým liečiteľom, neuvedomujúc si, že náš najhorší problém nie je choroba, ale to, že nás kultúra hypnotizuje veriť v to, že to, čo prežívame, je zlé a musí byť potlačené a vyliečené, namiesto toho, aby sme to žili a milovali.”

Arnold Mindell v knihe “Jazdenie na koni naopak”