Spiritualita a osobný rozvoj

Náš vlastní stín nás přesvědčuje, že jsme něčím více či méně než ti druzí. Nevědomost je kořenem všeho zla. Toho, které „se nám děje“, i toho, které činíme druhým. Zlo vzešlé z nevědomosti […]

Jak vystoupit z hypnotického ego spánku? Prvním krokem je odevzdat se tomu, co je. Člověk ve stavu zaslepenosti a nevědomosti nestačí hrát přesilovku s propastnou bídou a nedostatečností, která se vkrádá do jeho srdce a vemlouvá mu: […]

Keď sa vám najbližšie stane hrozná vec a niekto vám povie “Svoju skúsenosť si vyberáš”, zrazte ho päsťou na zem 🙂 Keď sa pozbiera, povedzte mu, nech sa vám poďakuje […]

V krátkom čase tu uverejňujem druhý príspevok k fenoménu s názvom Kiesha Crowther – Little Grandmother (Malá babička). Mal by som sa venovať iným veciam, ale opakovane sa prichytávam pri […]

“Naučili sme sa nazerať na aspekty seba samých, ktoré nás rušia, ako na čosi neprimerané alebo patologické, čo je potrebné napraviť. Ak nezačneme s nejakou vecou okamžite, označíme sa za prokrastinátorov; ak sa nedržíme jednej profesnej kariéry či jedného partnera vo vzťahu, myslíme si, že máme problémy so záväzkom; ak sa cítime hlboko zranení, dospievame k záveru, že sme príliš precitlivení. Táto tendencia má svoje korene v alopatickej medicíne, ktorá považuje ťažkosti ľudí za symptómy ochorení a pocity a správanie, ktoré sú mimo normu za také, ktoré je potrebné potlačiť či eliminovať. Keď si túto tendenciu zvnútorníme, potom, keď v sebe naďabíme na niečo rušivé, si kladieme otázku “Čo so mnou nie je v poriadku?” Táto paradigma, podľa ktorej analyzujeme sami seba a druhých a prostredníctvom ktorej hľadáme riešenia a rôzne formy liečenia, je zákerne a rafinovane zahanbujúca, je proti rôznorodosti a preto je pravdepodobne neudržateľná.”

— David Bedrick

“Akýkoľvek duchovný názor alebo “technika”, ktorá sľubuje materiálne bohatstvo, je ako dolovanie v duši, aby ste si okrášlili svoje ego. Je to ako znásilnenie zeme: bohatstvom sú krvavé diamanty. Rovnako zlé na tom je to, že je to urážka miliónov skvelých bytostí, ktorých život je materiálne a finančne obmedzený, ale ktorých duchovný rozvoj je hodný vysvätenia.
P. S.: Prosím, so slovom “prosperita” buďte opatrní.”

— z facebookového statusu Davida Bedricka