Texty Jeffa Browna

Neodpustenie a nezabudnutie tiež funguje. Je v poriadku v istých situáciách neodpustiť. Neznamená to, že nie ste duchovní. Neznamená to ani, že máte veci nevyriešené. Neznamená to, že sa v ďalšom živote vrátite späť, aby ste si to museli znovu prežiť. Predpoklad, že odpustenie páchateľovi je známkou zakončeného emočného a karmického procesu je omyl. Je to ďalší zo spôsobov, akým hnutie “novej klietky” (“new cage” movement, “hnutie novej klietky”, je slovná hračka autora, narážajúca na hnutie nového veku, “new age” – pozn. prekl.) necitlivo očierňuje obeť. Skutočnou známkou vyriešenia je to, či sme prešli svojím emočným procesom autenticky a či sme dospeli do bodu, kedy sa negatívny náboj okolo zážitku rozptýlil. Možno sme sa naučili nejakú lekciu, alebo sa len cítime vyslobodení zo spomienok – dôležitou vecou je to, že sa opäť cítime pokojní. Zameriavanie sa na svoju zodpovednosť odpustiť tomu, kto nám ublížil, odvádza celý proces na vedľajšiu koľaj. Ak sme odpustili, odpustili sme. Ak sme neodpustili, tak sme neodpustili. Len preto, že ste sa rozhodli neodpustiť, to ešte neznamená, že ste to ešte nepustili, nenechali tak. Možno si len uvedomujete, že to pre vaše zahojenie sa nie je podstatné a nie je to vašou zodpovednosťou. Odpustenie musí byť autentické, lebo inak len udržuje škody.

— Jeff Brown (úryvok z knihy ‘Spiritual Graffiti‘)

Keď sa vám najbližšie stane hrozná vec a niekto vám povie “Svoju skúsenosť si vyberáš”, zrazte ho päsťou na zem 🙂 Keď sa pozbiera, povedzte mu, nech sa vám poďakuje […]

“Emočný pancier nie je ľahké odložiť a ani by odkladaný nemal byť. Na jeho vytvorenie bol dobrý dôvod – utvoril sa ako požiadavka po istej zodpovednosti, ako podmienená reakcia na reálne okolnosti, ako obrana proti neznesiteľným pocitom. Slúžil tak opodstatnenému účelu. Zachraňoval vám život. Časom je však možné ho zjemniť, zmäkčiť. Vo svojom jadre sa môže roztopiť do citlivosti. Pri svojom zdroji môže odhaliť svetlo. No nikdy to neunáhľujte, nikdy proti nemu netlačte, nikdy nežiadajte, aby prestal byť na stráži, skôr, než nadíde na to čas. Pretože emočný pancier vie niečo, čo vy nie. V ešte stále desivom svete má rovnakú hodnotu, ako zraniteľnosť. Nech sa teda odloží sám, svojím vlastným tempom.”

— Jeff Brown

“Ďalším z neuzemnených výrokov hnutia New Cage (“nová klietka”, narážka na hnutie new age – pozn. prekl.), ktorý nás dostáva do trablov a ktorý je nezodpovedný, je “VŠETKO si vytvárate vy sami.” Nie “niekedy si to vytvárate vy sami”, ale VŠETKO si to vytvárate vy sami. Takže, čokoľvek sa vám stane, bez ohľadu na to, aké desivé alebo vedome neočakávané, alebo hlboko deštruktívne – vytvorili ste si to vy a je to súčasť nejakého vopred daného sledu udalostí, ktoré sú zamýšľané pre vaše vyššie dobro. Dríst! Povedzte ľuďom vôkol vás, ktorí v okamihu vyhoreli, ktorých znásilnila ISIS, boli obeťami sexuálneho útoku ako deti a podobne. Áno, niet pochýb, že ťažké udalosti majú dopad na náš život, ale povedať, že boli vždy ‘vytvorené’ nami samotnými znamená popierať existenciu zbytočného utrpenia a zlovoľných skutkov. Znamená to popierať a prekrúcať hlbiny traumy na tejto planéte – traumy, ktorú je potrebné vidieť ako to, čím je a nie ju dávať do iného rámca či obchádzať ju. Len preto, aby sme sa poučili z našich zážitkov to ešte neznamená, že sme si ich vždy vytvorili my sami. Niekedy, častokrát, tomu tak nie je.”

— Jeff BROWN

“Nedopusťte sa omylu. Tí, ktorí sa zameriavajú na dôležitosť odpustenia vášmu agresorovi, zatiaľ čo vás rany ešte stále bolia, sú tiež agresori. Aj oni vypúšťajú svoj nevyriešený materiál vaším smerom. Aj oni popierajú vašu hodnotu a trivializujú vaše utrpenie. Mnohí z tých, ktorí kážu o odpustení, len púho obchádzajú svoju vlastnú nespracovanú pozíciu obete. Prežili traumu, no popierajú ju od vás chcú povrchné odpustenie, aby tak mohli vypnúť svoj vlastný prúd spomienok. Ak vás dokážu priviesť ku rýchlemu odpusteniu, oni sami sa už nemusia pozerať na odraz ich vlastnej nespracovanej bolesti vo vás. Je to tá najnebezpečnejšia hra zo všetkých: vylúdiť odpustenie u druhých, prv, než obeť dokáže skutočne uvidieť svoju zranenosť, predtým, než sama prejde svojím vlastným organickým procesom. Ak ste boli zranení, boli ste zranení. Je to tak jednoduché. A nezahojíte to a svet sa nevyvinie za svoje zraňujúce spôsoby, ak túto pravdu zmetieme pod koberec odpustenia.”

— Jeff BROWN

“Mierou zdravej spoločnosti nie je to, ako účinne dokáže vyzdvihnúť tých, ktorí sú úspešní, ale ako súcitne podporuje tých, ktorí padli.”

— Jeff Brown

“Nájsť svoju cestu trvá niekedy ľuďom s najväčším potenciálom najdlhšie, pretože ich vysoká citlivosť je dvojsečným mečom: na jednej strane je tým, čo je esenciou ich brilantnosti, na strane druhej sú o to náchylnejší podliehať bolestiam, ktoré život prináša. Dobré však je to, že nie sme trestaní za to, že veci v živote zvládame neskoršie než iní. Duša totiž nepozná pojem deadline.”

— Jeff Brown

“Mierou zdravej spoločnosti nie je to, ako účinne dokáže vyzdvihnúť tých, ktorí sú úspešní, ale ako súcitne podporuje tých, ktorí padli.”

— Jeff Brown

Jeff Brown: O falošnej duchovnosti

“Je čas skončiť s domnienkou, že reálna spiritualita je niečo, čo existuje mimo našu hlboko ľudskú skúsenosť. Toto je veľká lož, opakovaná majstrami vyhýbania sa sebe samým, ktorí sa vydávajú […]