Vzťahy

„Keď sa kvapka vody uvoľní a veľká rieka tečie, je tam Tao.
Keď sa jarný púčik otvára a jesenný list padá, je tam Tao.
Keď je Tao medzi mužom a ženou, je to ako ranné slnce, vychádzajúce samo odseba.”

— Ray Grigg, The Tao of Relationships

“Ďalším z neuzemnených výrokov hnutia New Cage (“nová klietka”, narážka na hnutie new age – pozn. prekl.), ktorý nás dostáva do trablov a ktorý je nezodpovedný, je “VŠETKO si vytvárate vy sami.” Nie “niekedy si to vytvárate vy sami”, ale VŠETKO si to vytvárate vy sami. Takže, čokoľvek sa vám stane, bez ohľadu na to, aké desivé alebo vedome neočakávané, alebo hlboko deštruktívne – vytvorili ste si to vy a je to súčasť nejakého vopred daného sledu udalostí, ktoré sú zamýšľané pre vaše vyššie dobro. Dríst! Povedzte ľuďom vôkol vás, ktorí v okamihu vyhoreli, ktorých znásilnila ISIS, boli obeťami sexuálneho útoku ako deti a podobne. Áno, niet pochýb, že ťažké udalosti majú dopad na náš život, ale povedať, že boli vždy ‘vytvorené’ nami samotnými znamená popierať existenciu zbytočného utrpenia a zlovoľných skutkov. Znamená to popierať a prekrúcať hlbiny traumy na tejto planéte – traumy, ktorú je potrebné vidieť ako to, čím je a nie ju dávať do iného rámca či obchádzať ju. Len preto, aby sme sa poučili z našich zážitkov to ešte neznamená, že sme si ich vždy vytvorili my sami. Niekedy, častokrát, tomu tak nie je.”

— Jeff BROWN

“Nedopusťte sa omylu. Tí, ktorí sa zameriavajú na dôležitosť odpustenia vášmu agresorovi, zatiaľ čo vás rany ešte stále bolia, sú tiež agresori. Aj oni vypúšťajú svoj nevyriešený materiál vaším smerom. Aj oni popierajú vašu hodnotu a trivializujú vaše utrpenie. Mnohí z tých, ktorí kážu o odpustení, len púho obchádzajú svoju vlastnú nespracovanú pozíciu obete. Prežili traumu, no popierajú ju od vás chcú povrchné odpustenie, aby tak mohli vypnúť svoj vlastný prúd spomienok. Ak vás dokážu priviesť ku rýchlemu odpusteniu, oni sami sa už nemusia pozerať na odraz ich vlastnej nespracovanej bolesti vo vás. Je to tá najnebezpečnejšia hra zo všetkých: vylúdiť odpustenie u druhých, prv, než obeť dokáže skutočne uvidieť svoju zranenosť, predtým, než sama prejde svojím vlastným organickým procesom. Ak ste boli zranení, boli ste zranení. Je to tak jednoduché. A nezahojíte to a svet sa nevyvinie za svoje zraňujúce spôsoby, ak túto pravdu zmetieme pod koberec odpustenia.”

— Jeff BROWN

“Vyrieši pravda vzťahové konflikty? Počul som mnoho ľudí vravieť jeden druhému, “Toto si nepovedal”, kým ten druhý hovorí, “Je to presne to, čo som povedal. Pamätám si to presne.” Konvenčné myslenie nás vedie k tomu veriť, že keby sme mali nahrávacie zariadenie, konflikt by sme mohli vyriešiť. Nahrávač skutočne môže konflikt vyriešiť, za predpokladu, že konflikt nemá skutočnú hĺbku, že nie je naozaj dôležitý, alebo prebieha medzi ľuďmi, ktorí nemajú o seba navzájom dlhodobejší záujem. Avšak vo všetkých ostatných prípadoch je zvukový záznam púhou “povrchnou pravdou” – čo znamená, že to nie je to, čo je v skutočnosti naozaj v pozadí konfliktu, alebo to, čo ho naozaj vyrieši. Toto je silnejšia pravda: ľudia hľadajú hlbšie spojenie so sebou samými a/alebo medzi sebou navzájom. Ak riešenie neadresuje túto hlbšiu rovinu, konflikt sa znovu objaví v rovnakej alebo inej forme.” — David Bedrick

„Ak pozdvihneš seba, automaticky pozdvihneš i ľudí okolo seba, a ak strelíš sám seba do nohy, automaticky necháš všetkých ostatných ľudí padnúť tiež“.

— Toltécke príslovie

Vnútorný muž, vnútorná žena

Interview Berta Hoffa s Marion Woodmanovou pre online časopis Men’s Voices Magazine Marion Woodmanová, prominentná jungiánska analytička, sa objavila spolu s Robertom Blyom v Applewoodskej sérii videonahrávok s titulom O […]