O autoroch textov

Print Friendly, PDF & Email

Arnold Mindell – tvorca pychologického, ale aj filozofického prístupu, ktorý nazval Procesovo orientovaná psychológia (POP).

Dr. Arnold Mindell (1940), rodák z New Yorku, vyštudoval jazyky a fyziku, ktorú absolvoval na prestížnom Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.). Avšak, ako sám vyhlásil, veda ho nudila – naopak, lákala ho viacej psychológia. A tak po niekoľkých „divokých snoch“ hľadal terapeuta. Keďže v tom čase sa zapísal na postgraduálne štúdium na univerzite v Zürichu, istý švajčiarsky priateľ mu odporučil „tú starú zürišskú čarodejnicu“. Bola ňou popredná nasledovníčka veľkého švajčiarskeho psychiatra a terapeuta Carla Gustava Junga a expertka na interpretáciu snov, slávna Marie-Louise von Franz.

Zhodou okolností týždeň predtým C.G. Jung umrel, no ešte pred svojou smrťou údajne oznámil, že ďalším krokom v hlbinnej psychológii, ako nazýval svoj psychoterapeutický smer, by mal byť výskum jej prepojenia s fyzikou. A Arnold Mindell tvrdí, že jeho „prvý sen v analýze bol, že Jung prišiel ku mne a povedal mi, že by som mal dať fyziku s psychológiou dohromady!“

Arnold Mindell a Marie-Louise von Franz spolu skúmali problematiku synchronicity a Mindell v r. 1971 dokončil svoje štúdium s titulom Ph.D. v psychológii s diplomom analytika od Inštitútu C.G.Junga v švajčiarskom Küsnachte. Po ukončení štúdia psychológie sa Mindell naplno sústredil na spätosť snov a telesných prejavov. Výsledkom jeho bádaní bolo sformulovanie toho, čo nazval „snové telo“ (angl. dreambody) a postupne vytvoril rozsiahlu a prepracovanú teóriu fenoménu, ktorý určuje naše zážitky, problémy a udalosti, ktoré sa nás dotýkajú. V roku 1982 publikoval o tomto koncepte svoju prvú knihu, Dreambody – The Body’s Role in Revealing the Self („Snové telo: Úloha tela pri odhaľovaní bytostného Ja“.)

Aplikáciou poznatkov, ktoré získal štúdiom prejavov „snového tela“ a svojho jungiánskeho vzdelania, vytvoril následne novú, transpersonálnu psychologickú metódu, ktorú pomenoval proces-orientovaná psychológia (POP).

Arnold Mindell v súčasnosti žije a pôsobí, spolu so svojou manželkou Amy, v oregonskom Yachats. Externe prednášal na Institute of Transpersonal Psychology a bol hosťujúcim učiteľom v Esalen Institute. Svoje semináre a tvorivé dielne však viedol aj v takých prestížnych centrách holistického rozvoja, akými sú Chinook Learning Center, The Naropa Institute, Omega Institute for Holistic Studies, Findhorn Foundation a mnohých ďalších. V Yachats tiež pravidelne vedie The Lava Rock Dreambody Clinic – semináre zamerané na procesuálnu prácu s chronickými symptómami, a Extreme States Clinic, kde sa zameriava na prácu s extrémnymi stavmi vedomia. Je uznávaným za svoju prácu na poli integrácie psychológie a fyziky, za intervencie v oblasti nanovedy, prácu so snami, telom, vzťahmi a riešenie konfliktov a za intervencie v psychiatrii a situáciách prahu smrti. Posledných niekoľko rokov je tiež veľmi angažovaný v psycho-sociálnom aktivizme a v tom, čo nazýva „worldwork“ a naďalej sa venuje práci na syntéze psychológie, spirituality a modernej kvantovej fyziky.

Amy Mindell – manželka Arnolda Mindella a učiteľka POP, autorka kníh Metaskills – The Spiritual Art of Therapy („Metazručnosti – duchovné umenie terapie“) a Coma, A Healing Journey („Kóma – liečivá cesta“), pracovala vo vyše 30 krajinách sveta a stála pri zrode POP a pomáhala ju rozvíjať, najmä v oblasti tanca, etiky a práce s kómami. V súčasnosti robí výskum o povahe terapeutickej praxe a chystá sa vydať o tejto téme svoju ďalšiu knihu.

David Bedrick – procesovo orientovaný psychológ; pôvodným vzdelaním právnik – je absolventom Lewis and Clark’s Northwestern School of Law. Je autorom knihy Talking Back to Dr. Phil: Alternatives to Mainstream Psychology a najnovšie vydanej Revisioning Activism: Bringing Depth, Dialogue, and Diversity to Individual and Social Change. Osem rokov učil na University of Phoenix a učil aj pre Americké námorníctvo, 3M, psychologické združenia a tiež viedol malé skupiny záujemcov o osobný rast a rozvoj. Na University of Minnesota vyštudoval psychológiu a na Process Work Center of Portland nadobudol výcvik v procesovo orientovanej psychológii. Vo svojej práci sa už vyše 20 rokov zameriava na páry, skupiny aj jednotlivcov. Učí a píše o témach ako hanba, nočné sny, redukovanie váhy a vzťah ku vlastnému telu, diverzita a sociálna spravodlivosť a alternatívne psychologické paradigmy. David Bedrick bloguje na stránkach Psychology Today a The Huffington Post.

Julie Diamond – procesovo orientovaná psychologička, výkonná koučka, konzultantka a autorka knihy Power: A User’s Guide. Vášnivo rada učí – nielen druhých, ale aj seba a pomáha tiež ľuďom učiť sa. Vyše 30 rokov sa venuje práci na osobnom a organizačnom rozvoji, vyše 25 rokov stojí v popredí utvárania príležitostí pre transformačné učenie sa a rozvoj naprieč spektrom sektorov a disciplín. Jej práca sa sústredí na problémy súvisiace s vedením, učením sa a zmenou u jednotlivcov, skupín aj organizácií. Je spoluzakladateľkou Power² Leaderlab, programu pre ženy-líderky a je spoluzakladateľkou Process Work Institute, školy, ktorá sa venuje výskumu a výcviku v procesovo orientovanej facilitácii. Julie je spoluautorkou učebnice o procesovej práci A Path Made by Walking a autorkou mnohých článkov o procesovo orientovanej psychológii, učení sa a zmene.

Thomas Moore – “jungiánsky” orientovaný psychológ a psychoterapeut, autor množstva kníh, vrátane bestsellerov ako Care of the Soul; Soul Mates; The Soul of Sex a ďalších. Ako 13-ročný vstúpil do rímsko-katolíckeho mníšskeho rádu, ktorý však pred vysvätením za kňaza opustil. Študoval filozofiu aj hudbu. Od roku 1974 do r. 1990 sa venoval psychoterapii, avšak po úspechu jeho kníh Care of the Soul a Soul Mates sa rozhodol venovať písaniu a prednášaniu o psychológii, spiritualite, ekológii a náboženstve. Prispieva do časopisu The Huffington Post, Spirituality & Health a v minulosti pravidelne písal aj do časopisu Resurgence.