O nás

Print Friendly, PDF & Email

Via Altera je občianske združenie, ktoré vzniklo v januári 2004. Od roku 2011, kedy prešlo zmenou názvu a zamerania, sa venuje celostnému spôsobu dosahovania rovnováhy v živote – ako u človeka, tak aj v prostredí, v ktorom žije.

Zameriava sa preto na tri hlavné oblasti pôsobenia:

Rozvoj ľudského potenciálu
Psychológia a filozofia prirodzených ľudských vzťahov v zmysle návratu človeka k sebe samému v duchu Sokratovského “Gnothi seauton” (Poznaj samého seba) hlavne prostredníctvom metód Procesovej práce.

Rozvoj trvalo udržateľných komunít
Oblasť komunitného rozvoja predstavuje budovanie aktívnych a udržateľných komunít, ktoré sú založené na sociálnej spravodlivosti, vzájomnom rešpekte a procesovom prístupe prostredníctvom hlbokej demokracie.

Rozvoj enviromentálneho uvedomenia
Životné prostredie a príroda okolo nás významne vplývajú na náš život, aj keď si to niekedy neuvedomujeme. Rovnako aj my všetci ovplyvňujeme prírodu a prostredie okolo nás. Sme súčasťou prírody – tak, ako kvapka v oceáne, každá je jedinečná, individuálna a nevyhnutná, ale zároveň aj ovplyvnená celkom. Vonkajší makrokozmos a vnútorný mikrokozmos sú dvomi stranami jednej a tej istej mince.

Uznanie sociálnej a psychologickej povahy environmentálnych problémov umožňuje identifikovať ako najdôležitejšie faktory z hľadiska významnosti vplyvu aj tie oblasti, ktoré na prvý pohľad s otázkou životného prostredia zdanlivo nesúvisia. Kladieme dôraz na to, aby problémy životného prostredia boli vnímané spolu s ich sociálno-psychologickými aspektami a s ohľadom na ne je potrebné ich aj riešiť.


Spôsoby našej práce:

  • Informovanie a vzdelávanie (informačné kampane, odborné semináre, školenia, prednášky, kurzy, tvorivé dielne);
  • Diskusné stretnutia;
  • Zhromažďovanie, spracovávanie, vydávanie, distribúcia a výmena informácií a publikácií s tématikou metód a techník sebapoznávania a vzájomnej komunikácie pre odbornú i laickú verejnosť;
  • Výskumná a študijná činnosť metód a techník pre osobný rast a rozvoj na Slovensku i v zahraničí;
  • Organizačná alebo sprostredkovateľská činnosť v oblasti výmeny kultúrnych hodnôt;
  • Poradenská činnosť v oblasti prevencie telesného a duševného zdravia;